Goede praktijken

Het is een van de doelstellingen van deze website om de praktijken inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen overheidsorganisaties door te geven en uit te wisselen. De overheidssector oefent niet alleen een voorbeeldfunctie uit, maar bevordert en stimuleert ook de toepassing van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen zijn eigen sector en bij zijn stakeholders. In deze rubriek vindt u:

  • de engagementen van de overheidsorganisaties met als doel de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op hen rust op te nemen en te verbeteren;
  • de eigen of ondersteunde initiatieven  met als doel maatschappelijke verantwoordelijkheid in België te bevorderen en te stimuleren.

Om de omvang van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid af te bakenen en de relevante actieterreinen te bepalen, dient de organisatie ten minste de volgende kwesties te behandelen:

De rangschikking van goede praktijken volgt deze logica en is geïnspireerd op ISO 26000, Richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.