Over MVO

In het verleden richtte de aandacht die aan maatschappelijke verantwoordelijkheid werd besteed zich in de eerste plaats op de zakenwereld. Voor de meeste mensen is de term "maatschappelijk verantwoord ondernemen" (MVO) veel duidelijker dan "maatschappelijke verantwoordelijkheid" (MV).  Het standpunt dat stelt dat maatschappelijke verantwoordelijkheid van toepassing is op alle organisaties trad naar voren toen verschillende types van organisaties, en niet alleen diegene die tot de zakenwereld behoorden, erkenden dat ook zij de verantwoordelijkheid hadden om bij te dragen tot duurzame ontwikkeling. Deze historische ontwikkeling werd in 2010 geformaliseerd door de goedkeuring van het internationale referentiesysteem ISO 26000 "Richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen", om vervolgens te worden ge├»ntegreerd in de Belgische en Europese beleidslijnen.

Zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en werken aan duurzame ontwikkeling is niet nieuw, zeker niet voor overheidsdiensten die een maatschappelijke rol vervullen. Sommige overheden gaan reeds verschillende verbintenissen aan en ondernemen acties, zowel via het beleid als binnen hun eigen organisatie. Dat gebeurt evenwel nog niet systematisch en coherent, en evenmin in alle domeinen. Om een kwaliteitsvolle, gestructureerde en consequente maatschappelijke verantwoordelijkheid concrete vorm te geven, is kennis en ondersteuning vereist. De inhoud van deze website wil daartoe bijdragen. 

In deze rubriek vindt u: