Waarom deze website?

Deze website, die uitsluitend gewijd is aan maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de overheid, is ontstaan in het kader van de uitvoering van het Federaal actieplan betreffende Maatschappelijke Verantwoordelijkheid en meer in het bijzonder van de raadpleging van de stakeholders die in 2009 werd gehouden (CSR Forum).

Naast een antwoord bieden op de vraag van de stakeholders, heeft de website ook tot doel om:

  • duidelijk te communiceren over de verbintenissen die de overheidsdiensten aangaan en de acties die ze voeren om meer maatschappelijke verantwoordelijkheid te creëren binnen hun diensten;
  • te communiceren over de door hen gesteunde initiatieven om de ontwikkeling van MV te stimuleren in België en de kwaliteit ervan te bevorderen;
  • de aandacht te vestigen op het werk dat de overheidsdiensten hebben verwezenlijkt bij het in acht nemen van hun MV en op de ondernomen acties;
  • een inspiratiebron te zijn voor de overheidsdiensten bij het zoeken naar ideeën/voorbeelden om hun eigen MV concrete vorm te geven;
  • de officiële referentiesite inzake het MV-beleid in België te zijn voor de internationale instellingen (EU, OESO, VN,...)

Er zijn inderdaad tal van doelstellingen, maar ze richten zich allemaal op eenzelfde doel, namelijk de toepassing van MV binnen de overheidsinstellingen bevorderen en aanmoedigen.

Belangrijke opmerking: deze website is niet bestemd om alles omtrent MV te verzamelen, maar legt de nadruk op de acties, verbintenissen en initiatieven van de overheid.  Hij wil geenszins de bestaande websites en kenniscentra vervangen, waarvan de doelstelling veel ruimer is.