Instrumenten

Het is onvermijdelijk geworden om na te denken over hoe de organisaties kunnen bijdragen tot duurzame ontwikkeling en hoe ze doorheen hun ganse werking hun maatschappelijke verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Daarom werden de afgelopen tien jaar over heel de wereld tal van instrumenten/referentiesystemen/normen/... uitgewerkt. Wij hebben er in deze rubriek voor gekozen enkel  diegene voor te stellen die aan de volgende kenmerken beantwoorden:  

  1. internationale aard;
  2. kunnen worden gecombineerd;
  3. bewijzen hun meerwaarde;
  4. makkelijk toegankelijk;
  5. kunnen worden gebruikt door elke organisatie los van haar omvang, haar geografische ligging, haar rechtspositie of haar doel.