Arbeidsomstandigheden

De betrekkingen en arbeidsomstandigheden van een organisatie omvatten alle beleidsmaatregelen en praktijken met betrekking tot het werk dat binnen de organisatie wordt uitgevoerd door of voor rekening van de organisatie, dus ook door haar onderaannemers.

Die betrekkingen en arbeidsomstandigheden behelzen dus veel meer dan alleen de lonen en andere vergoedingen die voor het uitgevoerde werk worden betaald. Een boeiende en productieve werkomgeving is een essentiële voorwaarde voor persoonlijke ontplooiing en heeft een gunstige invloed op de levenskwaliteit. De betrekkingen en arbeidsomstandigheden dragen dus in belangrijke mate bij tot de eerbiediging van de legaliteit en het billijkheidsgevoel binnen de organisatie en in de maatschappij in het algemeen. Verantwoorde betrekkingen en arbeidsomstandigheden zijn dus noodzakelijk met het oog op sociale rechtvaardigheid, stabiliteit en het welzijn van alle medewerkers.