Leefmilieu

De beslissingen en activiteiten van organisaties hebben onvermijdelijk een impact op het milieu, ongeacht waar ze gevestigd zijn. Deze impact kan verband houden met het gebruik van hulpmiddelen, de locatie van de activiteiten of het veroorzaken van vervuiling en afval. Om hun milieu-impact te verlagen, hebben de organisaties er alle baat bij een algemene, systematische en gezamenlijke aanpak te hanteren.

Een organisatie kan haar milieuprestaties verbeteren via acties die ernaar streven vervuiling te voorkomen, hulpmiddelen duurzaam te gebruiken, de klimaatveranderingen in te perken en/of het milieu en de biodiversiteit te beschermen.