Stakeholders

Een individu of een groep individuen wordt “stakeholder” genoemd wanneer die een belang heeft in de beslissingen of activiteiten van een organisatie. De identificatie van de stakeholders en de dialoog met hen zijn fundamentele elementen inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aan de hand van de dialoog met een of meerdere stakeholders kan de organisatie de impact beter begrijpen die ze teweegbrengt en hoe ze die moet aanpakken. Het doel bestaat erin de organisatie te helpen om haar maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen door haar bij de besluitvorming een andere invalshoek aan te bieden.