Senibiliseren & Informeren

Projecten, evenementen of acties die worden georganiseerd of ondersteund door de overheidsorganisaties met als doel de maatschappelijke verantwoordelijkheid in België te bevorderen. De hieronder vermelde goede praktijken kunnen gaan over de informatieverstrekking over een beleid, de opleiding voor een instrument, de bevordering van een engagement, gericht aan een uiteenlopend doelpubliek, zowel in de overheidssector als in de private sector, voor gevorderden en beginners.