Gedragscodes

Een gedragscode is een "officiële verklaring van de waarden en handelspraktijken die een bedrijf (en soms de leveranciers van het bedrijf) erop nahoudt. Gedragscodes omvatten minimumnormen die het bedrijf belooft na te leven en aan contractanten, onderaannemers, leveranciers en licentiehouders oplegt. Het gaat soms om zeer technische documenten die duidelijke normen opleggen en die normen met behulp van een ingewikkeld mechanisme afdwingen" (Europese Commissie, Groenboek, 2001, p. 26). Deze definitie kan vandaag naar alle organisaties worden uitgebreid. Er kan een zeer ruime verscheidenheid aan gedragscodes bestaan, zowel naar de vorm als naar de inhoud en om die reden is het belangrijk dat deze codes ten minste gebaseerd zijn op bepaalde internationale of nationale referentiesystemen. De volgende referentiesystemen vormen een goed uitgangspunt.