Managementnormen & -systemen

De managementnormen toepassen is een belangrijk instrument op het vlak van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Het betreft meer bepaald een geheel van gedetailleerde procedures, praktijken en voorzieningen die de organisaties moeten invoeren om de verschillende aspecten van hun activiteit doeltreffend, efficiënt en verantwoord te beheren. Er bestaan managementnormen over verschillende thema's (kwaliteit, milieu, sociale bescherming, geïntegreerde aanpak,...) waarmee een groot aantal organisaties reeds vertrouwd is. Ze werden uitgewerkt door officieel erkende internationale instellingen en er bestond een zeer ruime consensus over. De verschillende achtereenvolgende managementnormen worden doorgaans gebruikt om de maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de actoren van de samenleving concrete vorm te geven. Bij de toepassing van die managementsystemen is het ontwikkelen en opvolgen van indicatoren een belangrijk element. Dankzij deze indicatoren kunnen de economische, sociale, ecologische en structurele prestaties van een organisatie worden gemeten en kunnen ze dus worden opgevolgd en geëvalueerd. Deze indicatoren vormen het fundamentele element van de maatschappelijke rapportering, voor zover die een kwantificeerbaar beeld van de organisatie geeft aan de stakeholders.