Verslaggeving

De duurzaamheidsverslaggeving bestaat erin de prestaties van een organisatie op het vlak van duurzame ontwikkeling te meten, de resultaten daarvan mee te delen en er vervolgens verslag van uit te brengen aan de interne en externe stakeholders. ‘Duurzaamheidsverslaggeving’ is een algemene term die als synoniem wordt beschouwd van andere termen die worden gebruikt om de balans op te maken van de economische, ecologische en sociale effecten (drievoudige balans, sociale balans van bedrijven,...). Een duurzaam ontwikkelingsrapport heeft tot doel een evenwichtige en pertinente voorstelling te geven van de – positieve of negatieve – prestaties van de organisatie die het rapport opstelt. Het GRI heeft deze taak op zich genomen door in 2000 de eerste versie te publiceren van de Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving.