Governance

De governance of het bestuur van een organisatie is het systeem waarmee ze beslissingen neemt en waarmee ze die toepast om haar doelstellingen te bereiken. De governance van de organisatie kan tegelijkertijd formele bestuursmechanismen omvatten, die berusten op welbepaalde processen en structuren, en informele mechanismen, die in werking treden naargelang haar waarden en haar cultuur. De governance van de organisatie is een essentiële functie, want ze heeft te maken met de wijze waarop de beslissingen binnen de organisatie worden genomen.

Bron: NBN ISO 26000 (2011)