Beleidskader

In deze rubriek stellen wij u de actoren voor die het beleidskader inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid (MV) hebben uitgebouwd en die dat nog steeds doen. Voor elke actor vindt u er eveneens een retroplanning terug van de verschillende fases die zijn engagement betreffende MV bepalen.