Federaal

De federale overheid draagt eveneens haar steentje bij tot de opbouw van een beleidskader inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid (MV). Haar bijdrage betreft de ontwikkeling van een Referentiekader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en van specifieke Actieplannen die tot doel hebben kwaliteitsvol maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen en aan te moedigen in België. Het proces werd op gang gebracht door de goedkeuring van het tweede Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling in 2004 en meer bepaald door actie 31… Meer info over het proces .

De bijlagen hierna beschrijven kort de bakens van het opbouwproces van het Belgische federale beleidskader.