Europees

De Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Ondernemingen (MVO) werd voor het eerst vermeld in de strategie van Lissabon in maart 2000 en werd zo tot strategische dimensie door en voor de EU verheven. De rol van de ondernemingen werd van dan af beklemtoond in de strategische doelstelling van de EU. Deze doelstelling berust op drie pijlers: concurrentievermogen, sociale cohesie en duurzame ontwikkeling. Sindsdien worden de debatten binnen het "European Multistakeholders Forum" voortgezet over de zuiver vrijwillige aspecten van MVO en de aanpak op het gebied van regelgeving. Op dit ogenblik sluit de EU elke gemeenschappelijke regelgeving uit, al bestaan er in bepaalde Europese landen al initiatieven. De besluitvormingsorganen van de Europese Unie dragen eveneens bij tot de opbouw van een kader voor MVO. Ze doen dat voornamelijk via mededelingen van de Europese Commissie of resoluties van het Europees Parlement. Overzicht van het proces:

De bijlagen hierna beschrijven kort de bakens van het opbouwproces van het Europese beleidskader.