Verenigde Naties

De internationale Organisatie van de Verenigde Naties, die werd opricht om de vrede en de internationale veiligheid te handhaven en om de sociale vooruitgang te bevorderen, vormt vandaag een wereldforum waar de lidstaten zich kunnen uitdrukken. De vele instellingen waaruit de VN bestaan, zijn werkzaam in domeinen zoals duurzame ontwikkeling, vluchtelingenbescherming, hulpverlening bij humanitaire crisissituaties, of ook de bevordering van de democratie… Hiertoe rekenen de VN op de actiemiddelen die hun Oprichtingshandvest hen toekent en regelen ze tal van instrumenten die ter beschikking staan van de internationale gemeenschap.