OESO

“De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) is een forum waarbinnen de overheden (die de principes van de markteconomie en de democratie aanhangen) hun ervaringen met elkaar kunnen vergelijken bij de aanpak van de economische en sociale uitdagingen en de uitdagingen op het gebied van governance die gepaard gaan met de globalisering, en waarop ze mogelijkheden tot ontwikkeling kunnen identificeren. In dit kader denken de leden na over problemen inzake overheidsacties, wisselen ze hun goede praktijken uit, coördineren ze desgevallend hun nationale en internationale beleid en brengen ze instrumenten en aanbevelingen met een internationale reikwijdte tot stand. Bovendien verzamelt de OESO een van de grootste statistische databanken en publiceert ze regelmatig studies over de economische en maatschappelijke ontwikkelingen.”