AA 1000

  • De standaard AccountAbility AA 1000

    De standaard AccountAbility AA1000 behoort eveneens tot de systemen voor een geïntegreerde aanpak die door het Institute for Social and Ethical Accountability (ISEA) zijn ingesteld om als gids te dienen voor organisaties die zich meer verantwoord  willen gedragen. AA1000 omvat een reeks modules die diverse aspecten van dit geïntegreerde beheer uitwerken en die als volgt zijn ingedeeld:

    • AA1000 APS (AccountAbility Principles Standard) die een kader ter beschikking stelt van de organisaties om hun uitdagingen inzake duurzame ontwikkeling te identificeren, te rangschikken en er verslag over uit te brengen;
    • AA1000 AS (Assurance Standard) heeft tot doel het opnemen van verantwoordelijkheid, de sociaal-ethische evaluatie en rapportering te garanderen in overeenstemming van de principes van  Accountability AA1000;
    • AA1000 SES (Stakeholder Engagement Standard) die zeer nauwkeurig een methodologie uitstippelt om de betrokken partijen op een doeltreffende, kwalitatieve en geloofwaardige manier te raadplegen.