Actieplan

  • Federaal actieplan voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van ondernemingen in België (2006)

    Dit actieplan past in het kader van de uitvoering van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 en volgt op het Referentiekader. Dit federaal actieplan heeft als hoofddoel MVO in België aan te moedigen en te vergemakkelijken, alsook de kwaliteit ervan te bevorderen, door middel van een reeks door de overheid op gang gebrachte acties.  Het beoogde maatschappelijk effect hiervan is dat een groot aantal ondernemingen MVO in hun beheer opnemen, maar ook dat in het debat over MVO meer plaats wordt gemaakt voor de dialoog tussen de stakeholders.