Duurzame

 • Duurzame voeding

  Om de druk van onze voedingsgewoonten op de maatschappij en het milieu te verlichten, werden acht restaurants van de federale overheid ingeschakeld in een grootschalig project om meer duurzame voeding aan te bieden. Door meer seizoensgroenten, minder vlees en ook vegetarische alternatieven op het menu te zetten, zijn ze erin geslaagd:
  - hun ecologische voetafdruk met 1.200.000 m² te verkleinen, dit is de oppervlakte van 140 voetbalvelden;
  - hun waterverbruik met 190.000 m³ te verminderen, of de inhoud van 76 olympische zwembaden; 
  - hun CO2-uitstoot met 165 ton terug te dringen, wat overeenkomt met de uitstoot van een dieselwagen die 32 keer rond de aarde rijdt. 
  Ze bewijzen hiermee dat een duurzaam voedingsaanbod in collectieve restaurants perfect mogelijk is.

  Deelnemers: drie restaurants van de FOD Financiën (Brussel, Leuven en Malmedy) en de restaurants van de Kanselarij van de Eerste Minister, de FOD Justitie, de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de FOD Binnenlandse Zaken.

  De beheerders en koks hebben zich ertoe verbonden om:    
  - 20% minder vlees op het menu te zetten;
  - 70% seizoensgroenten te gebruiken;
  - het vegetarische aanbod te verbeteren en uit te breiden.
  Om die doelstellingen te halen, werden de beheerders, koks en het keukenpersoneel van de deelnemende restaurants zes maanden lang begeleid en gecoacht door deskundigen inzake duurzame voeding. De restaurantbeheerders ontdekten nieuwe, meer duurzame producten en leerden hoe ze de impact van hun menu’s op het milieu kunnen berekenen. De koks en het keukenpersoneel volgden twee opleidingen bij chefs gespecialiseerd in duurzame voeding. Ze herontdekten vergeten groenten, leerden hoe ze gerechten met minder vlees kunnen bereiden en maakten de heerlijkste vegetarische gerechten.

  Dit project werd begin 2012 opgestart en loopt vandaag nog altijd.

  Contactpersoon: martine.vandervenet@ifdd.fed.be