Global Compact

  • The Global Compact _Wereldpact van de Verenigde Naties

    “In 2000 gelanceerd initiatief van de Verenigde Naties met als doel de ondernemingen in de hele wereld ertoe aan te zetten een maatschappelijk verantwoorde houding aan te nemen door zich ertoe te verbinden 10 universeel erkende principes te integreren en te bevorderen met betrekking tot mensenrechten, het arbeidsrecht, duurzame ontwikkeling en corruptiebestrijding. Hoewel het zich in hoofdzaak richt tot het bedrijfsleven, moedigt het Wereldpact ook de participatie aan van het maatschappelijk middenveld, beroepsorganisaties, overheden,  instellingen van de Verenigde Naties, universiteiten en alle andere organisaties.”