ISO 26000

  • Global Compact - ISO 26000

    Deze publicatie geeft een overzicht van de belangrijkste gemeenschappelijke punten tussen de tien principes van het Wereldpact van de VN en de centrale kwesties inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen die door ISO 26000 worden gedefinieerd. Hoewel het niet gaat om een volledig overzicht van de vele domeinen die beide initiatieven met elkaar gemeenschappelijk hebben, stelt deze publicatie duidelijk de coherentie tussen beide vast en toont ze aan dat ISO 26000 alle principes van het VN-Wereldpact integreert.