MVO Forum

  • Nationaal Multistakeholders Forum voor MVO (2009)

    Drie jaar na de goedkeuring van het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen was het begrip MVO geëvolueerd, waren er veel meer internationale initiatieven en was MVOndernemingen veranderd in MVOrganisaties. Het "CSR Forum" heeft tot doel een balans op te maken van de aangegane verbintenissen en een brede dialoog met de stakeholders op gang te brengen om mogelijkheden en voorstellen los te weken voor het federale beleid inzake MVOndernemingen... en MVOrganisaties.  Voor meer informatie over het proces en de inhoud, raadpleeg het volledige rapport hieronder.