MVOverheid

  • MVOverheid! De overheid promoten als drijvende kracht achter de duurzame transitie.

    Maatschappelijke verantwoordelijkheid is niet alleen een zaak  van de ondernemingen. Als wij een duurzame samenleving willen opbouwen, moeten alle organisaties, zelfs de overheidsdiensten, hun verantwoordelijkheid op sociaal en ecologisch vlak opnemen. Dat is wat de federale regering duidelijk wou maken met de goedkeuring van het programma MVOverheid! Dit programma richt zich op de werking en het beleid van de federale overheidsdiensten. De Ministerraad van 21 juli 2012 deelde de acties ervan op in de volgende 6 domeinen: integrale milieuzorg, mobiliteit, overheidsopdrachten, voeding, evenementen en beleid.