Milieu

  • EMAS

    Het Milieumanagement- en auditsysteem (of EMAS, wat staat voor Eco-Management en Audit Scheme) is een Europees systeem waarmee instellingen zich, op vrijwillige basis, ertoe kunnen verbinden om hun resultaten op het vlak van hun milieu-impact te beoordelen en te verbeteren.