OESO-Richtlijnen

  • Richtlijnen van de OESO voor multinationale ondernemingen

    De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn niet-bindende aanbevelingen die door de overheden die deze richtlijnen hebben onderschreven tot de bedrijven worden gericht. Ze zijn bedoeld om de multinationale ondernemingen te helpen om te handelen in overeenstemming met het overheidsbeleid en de verwachtingen van de samenleving.