Referentiekader

  • Referentiekader MVO in Belgie (2006)

    Het Referentiekader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) werd op 29 maart 2006 ingesteld. Dit initiatief van de federale overheid past in de uitvoering van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling (FPDO) 2004-2008 en sluit meer bepaald aan bij actie 31 van het FPDO. Het doel van dit initiatief is om de overheid, ondernemingen en belanghebbenden (stakeholders) een gemeenschappelijk kader te bieden en bij te dragen tot een coherente visie, definitie en taal omtrent MVO.