Reporting

 • Vademecum voor de GRI-rapportering

  Het instrument onder de titel “Laten we rapporteren!” heeft tot doel de invoering van een rapporteringsmethode te vergemakkelijken. Een samenvatting in 10 punten verduidelijkt de te volgen stappen om een GRI-rapport op te stellen. Ter aanvulling is een rapportagevoorbeeld niveau C beschikbaar om rechtstreeks te worden ingevuld in het geleverde document.

 • GRI & ISO 26000

  Om de richtlijnen van het GRI en ISO 26000 gezamenlijk te gebruiken heeft het GRI in 2010 een document gepubliceerd dat de verbanden weergeeft tussen het GRI en de norm ISO 26000. Het geeft met name een overeenstemmingsrooster weer tussen de indicatoren van het GRI en de richtlijnen van ISO 26000.

 • GRI & Global Compact

  Dit document, dat gezamenlijk door het Mondiaal Pact en het GRI werd verwezenlijkt, stelt de indicatoren voor die zijn voortgekomen uit de Richtlijnen van het Global Reporting Initiative en waarmee verslag kan worden uitgebracht over de acties die in het kader van het Mondiaal Pact zijn ondernomen en waarmee de mededeling over de geboekte vooruitgang kan worden voorgesteld.

 • Global Reporting Initiative (GRI)

  Als erkend kader is het de bedoeling het GRI-kader te gebruiken om verslag uit te brengen over de economische, ecologische en sociale prestaties van organisaties. Het is ontworpen voor organisaties van elke omvang,  op elke plaats en voor elke sector. Het houdt rekening met de praktische overwegingen waarmee de organisaties in hun diversiteit worden geconfronteerd, van kleine ondernemingen tot grote bedrijven met meerdere vestigingen. Dit kader bevat een algemeen gedeelte en specifieke gedeelten van de verschillende sectoren die door een breed panel van stakeholders van over de hele wereld werden goedgekeurd als algemeen toepasbaar op de duurzaamheidsverslaggeving.

  De Richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving omvatten de principes die de inhoud van het verslag bepalen en de kwaliteit van de verspreide informatie garanderen. Ze bevatten eveneens de vereiste informatie-elementen zoals prestatie-indicatoren, alsook advies over de specifieke technische aspecten van de verslaggeving.

  De derde versie (G3) van de Richtlijnen (die momenteel wordt gebruikt) zet een kader op dat de organisaties vrijwillig en flexibel kunnen overnemen. Het eerste gedeelte legt de principes uit die moeten worden gehanteerd bij een verslaggeving, alsook welk type van informatie wordt verwacht. In een tweede gedeelte worden de verschillende toepassingsniveaus nader geformuleerd. Tot slot geven zes protocols een gedetailleerde beschrijving van de indicatoren omtrent de zes thema’s van MVO.

  Het Global Reporting Initiative (GRI) heeft de draft van de  4de versie van zijn richtlijnen (G4) gepubliceerd. Na een openbare raadpleging zou de definitieve versie van de G4 in mei 2013 moeten worden gepubliceerd.

  Alle documenten in het Nederlands kunnen  hier  geraadpleegd worden.