SA 8000

  • SA 8000: Sociaal beheer- en auditsysteem

    De norm SA 8000 is een initiatief van Social Accountability International (SAI) en wil een gemeenschappelijk kader vastleggen voor de garantie op waardige werkomstandigheden door zich te baseren op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van de VN, op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind en op verschillende verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). Deze norm is opgevat als een sociaal beheersysteem voor bedrijven en steeds meer bedrijven die aan de overheid leveren tonen er interesse voor. SA 8000 voorziet een geloofwaardig en betrouwbaar verificatieproces en zal bijgevolg kunnen worden gebruikt om de gelijkvormigheid en de sociale kwaliteit van een werkplek te beoordelen.