duurzame aankopen

  • Project "Life Cycle Costing" / Project "Analyse van de levenscycluskost bij duurzame overheidsopdrachten"

    De analyse van de levenscycluskost (ALCK) is een compilatie en een evaluatie van alle kosten die verbonden zijn aan het product/de dienst over zijn gehele levenscyclus, vanaf zijn productie, zijn gebruik, zijn onderhoud tot aan zijn verwijdering.

    In het kader van een duurzame overheidsopdracht wordt de definitie van de ALCK eerder als volgt geïnterpreteerd: een evaluatie van alle kosten verbonden aan de levenscyclus van een product, die rechtstreeks gedekt worden door de overheidsdienst, met inbegrip van de externe effecten die in de toekomst wellicht zullen worden doorberekend. De POD DO heeft een studie uitgevoerd over de mogelijkheden en hinderpalen om de levenscycluskost toe te passen in de overheidsopdrachten. Deze studie baseert zich op de referentiewerken en Europese publicaties op dit gebied.  

  • Instrumenten uitwerken om DOO te bevorderen en te stimuleren: "Gids voor duurzame aankopen"

    Om de inkopers te ondersteunen omtrent de technische expertise bij het in aanmerking nemen van duurzame ontwikkeling in de federale overheidsopdrachten, heeft de POD DO de Gids voor duurzame aankopen bijgewerkt. Sinds juli 2009 hebben de inkopers die bezorgd zijn om de maatschappelijke impact van hun aankopen een online tool ter beschikking waarmee zij overheidsopdrachten tot stand kunnen brengen die meer rekening houden met het milieu en de sociale rechtvaardigheid. In overleg met de stakeholders werd zowel de inhoud als de methodologie van het instrument onder handen genomen, wat het gebruiksgemak en de deugdelijkheid ervan vergroot.